Woningen


Tijdens iedere meting wordt uitleg en advies gegeven. Gemiddeld kunnen 70% - 90% van de gevonden stralingsbronnen meteen en zonder kosten verholpen worden (denk aan verplaatsen transformator voedingen of omdraaien stekker etc.).  Er wordt alleen gemeten met geijkte of gekeurde meetapparatuur, zodat de resultaten objectief en controleerbaar zijn.

Wat wordt er standaard gemeten:

1) Elektrische Wisselvelden
Meting van laagfrequente elektrische veldsterkte [V/m] en de kapacitieve elektrische aankoppeling op deze velden.
Oorzaken kunnen o.a. zijn: wisselspanning in kabels, installaties, bedden, apparaten, hoogspanningsleidingen.

2) Magnetische Wisselvelden
Meting van laagfrequente magnetische stroomdichtheid in nano Tesla. Oorzaken kunnen o.a. zijn: wisselstroom in installaties, apparaten, transformatoren, motoren, hoogspanningsleidingen, ondergrondse stroomkabels.

3) Elektromagnetische golven (hoogfrequent)
Meting van hoogfrequente elektromagnetische golven in V/m en microwatt/vierkante centimeter.
Oorzaken kunnen o.a. zijn: zenders van radio, televisie, mobiele telefonie, snoerloze telefoons, radar, militaire zenders.

4) Statisch elektrische velden en ladingen
Meting van de statische lading in de ruimte en oppervlakte ladingen in V/m en Volt
Oorzaken kunnen o.a. zijn: synthetische vloerbedekking, gordijnen, lakken, stoffen, kleding, beeldschermen.

5) Statische magneetvelden
Afwijkingen van het aardmagnetisch veld in graden en meting in nano Tesla
Oorzaken kunnen o.a. zijn: metaal in bed, matrassen, meubels, magneten, trein, tram, bouwconstructie.


Wat wordt gemeten indien er aanleiding bestaat:

Radioactiviteit (gammastraling/radon)
Meting van de equivalentdosis en de radonconcentratie
Mogelijke oorzaken: bouwmassa, stenen, tegels, rookmelders, bodemstraling, omgeving.

Geologische storingen (aardmagneetveld/aardstraling)
Meting van stromen en radioactiviteit der aarde, storingen door verschuivingen, spleten, water.


Kosten:

Reiskosten: EUR 0,55 per km inclusief BTW

Tarief per uur voor meting en advies op locatie: EUR 55,- inclusief BTW

Officieel door Elektrosmog Nederland opgesteld meetrapport: EUR 50,- inclusief BTW
Aanvullende metingen:
- Inclinatie van aardmagneetveld
- Lucht-Ionen en Ionisatie
- Temperatuur
- Luchtvochtigheid
- Fijnstofmetingen
- Computers conform TCO’99
- Zuurstof
- CO2.
- CO.
- O3.

 

 

 

Top^