Wat is Elektrosmog?


Wat is Elektrosmog?

In 10-15 minuten kunt u hier een goed begrip van de materie opdoen:


  • Op de pagina Beknopte Uitleg EM velden (klik hier) vindt u basiskennis in een overzichtelijke opsplitsing in vijf (de meest voorkomende) soorten elektrosmog ("EM velden").

  • Hoe EM velden de celwerking van de mens, de hormoonproductie en zelfs de DNA aan kunnen tasten staat op de pagina EM velden en gezondheid (klik hier).

Niemand leeft in Nederland zonder Elektrosmog belasting.
Het woord “Elektrosmog” is rond de jaren 1975-1980  ontstaan. Het woord zelf is niet geheel wetenschappelijk juist, maar er is mee te leven. De term wordt vrij algemeen gebruikt voor alle soorten van elektrische velden, door stroom opgewekte magnetische velden en elektromagnetische golven. Al deze soorten elektrosmog verschillen echter wezenlijk in herkomst en in effect op de gezondheid.

  • Is er reden voor paniek? Nee

  • Is er reden voor voorzichtigheid? Wij menen zeker van wel

Deze mening is gebaseerd op steeds meer onderzoeken, indicaties en bewijzen dat de verschillende vormen van elektrosmog op de gezondheid inwerken. Het zal nog 10-15 jaar duren voor wij absolute zekerheid over uitwerkingen van moderne vormen van straling op de hele bevolking hebben maar de indicaties tot nu toe liegen er niet om.

Wat vindt en doet de Nederlandse en Europese overheid
De voor ons van belang zijnde overheden (Nederland en Europa) worden langzaam geconfronteerd met onderzoeken en gebeurtenissen die hun dwingen kritisch naar de geldende regels en limieten te kijken. Het treurige is dat men niet het voorzorgsprincipe hanteert. Niemand, werkelijk niemand op de wereld kan onderbouwd zekerheid geven over de lange termijn effecten van blootstelling aan EM velden zoals wij deze nu kennen. Evengoed pretendeert men vanuit de overheid over voldoende kennis te beschikken om dit wel te kunnen en vast te stellen dat blootstelling onder de geldende limieten niet schadelijk is. Dat men deze limieten reeds in veel landen herhaaldelijk verlaagd heeft naar aanleiding van nieuwe research en ziektegevallen en dat het in veel landen b.v. verboden is scholen vlakbij hoogspanningleidingen te bouwen of GSM masten op scholen en bejaardenhuizen te plaatsen heeft in Nederland nog niet tot wijziging van limieten of wetten geleidt.

Over het gemak waarmee belasting van EM velden binnenshuis gereduceerd kan worden zwijgen de overheden in alle toonaarden. Kennelijk is dit nog minder prioriteit. Dat is jammer want gemiddeld meer dan de helft van de EM belasting van mensen is juist binnenshuis (een slechte radiowekker naast het bed geeft een magnetisch veld dat sterker is dan wanner men in een bed pal onder een hoogspanningsleiding slaapt!).

Onze overheden zijn op de hoogte van vastgestelde en mogelijke gezondheidsrisico's.
Hieronder een willekeurige selectie van twee stukken uit "officiële overheidsarchieven" (zonder verder commentaar van ons):


  • Nederlands Gezondheidsraad in advies naar de minister over EM velden (klik hier):
    ...."De wetenschappelijke ontwikkelingen met betrekking tot onderzoek naar gezondheidseffecten van blootstelling aan elektromagnetische velden en naar de invloed van de nieuwe technologieën op het welzijn, lopen achter bij de technische ontwikkelingen"....


  • De officiële technische commissie van de EU in advies aan het EU Parlement (klik hier) over GSM telefoongebruik:
    ....."het gewone dagdagelijkse gebruik van mobiele telefoons door kinderen dient op grond van hun grotere kwetsbaarheid voor mogelijke nadelige effecten op de gezondheid sterk te worden afgeraden"...

 

 

Top^