EM velden en gezondheid


De mens (beknopte biologie)

Ieder menselijk leven begint bij de conceptie met een cel. Deze deelt zich, de twee nieuwe cellen delen zich weer in vier enz. De menselijke cel is derhalve de "bouwsteen" van het leven. Binnen in de cel bevindt zich de celkern (nummer 2) met onze unieke DNA. De buitenkant van de cel is de celmembraan (nummer 3). Door de celmembraan heen vindt uitwisseling plaats van positief en negatief geladen ionen. Hierdoor kan de binnenkant van de cel t.o.v. de omgeving van de cel meer of minder positief geladen ionen hebben waardoor er een spanning ontstaat tussen binnenkant van de cel en erbuiten. Deze spanning gebruikt ons lichaam voor communicatie en aansturing van organen en spieren. Als een zenuw b.v. een samentrekking aan een spier doorgeeft krimpen alle cellen in die spier samen en verandert de spanning van -85milliVolt in +40milliVolt. Als de hersenen een signaal aan een orgaan geven gebeurt dat door het "doorgeven" van een elektrisch impulsje van de ene zenuwcel naar de volgende totdat het orgaan de informatie ontvangen heeft


De verhouding tussen positief en negatief geladen ionen en de spanningverschillen zijn dus essentieel voor een goed functioneren van ons lichaam!

 
Menselijke cel: 1: Ribosomen (eiwitsynthese); 2: Celkern (regeling celprocessen, houder DNA); 3: Celmembraan (transport in/uit cel en regelt daarmee de elektrische spanning); 4 Endoplasmatisch Reticulum (transporteert stoffen binnen cel); 5: Mitochondrium (ATP productie voor opslag en transport van energie in cel); 6: Golgi-apparaat (opslag en vorming van stoffen); 7: Lysosoom (vertering van overtollige stoffen)

Elektromagnetische invloeden van buitenaf verstoren deze subtiele maar zeer belangrijke balans waardoor cellen "op het verkeerde been" gezet kunnen worden en spanning feitelijk niet met de lichaamseigen omgeving maar met een lichaamsvreemde omgeving tot stand komt. Verder is aangetoond dat EM velden de aanmaak van Melatonine reduceren. Het is bekend dat Melatonine een sterk kanker-remmende werking heeft en essentieel is voor ons immuun systeem.

Gevolgen hiervan zijn b.v. .

De gezondheidsaspecten van  EM velden waar wij dagelijks aan blootgesteld worden
(percentage zijn gemiddelden en kunnen sterk variëren afhankelijk van omgeving en leefstijl)

1) Binnenshuis statisch en laagfrequent
Statische velden ontstaan over het algemeen door gebruik van kunststoffen b.v. voor de vloerbedekking of de vitrages. Sommige van deze kunststoffen verstoren de gezonde balans van positieve en negatieve luchtionen. Er ontstaat een gevoel van benauwdheid, vergelijkbaar met het weer vlak voor een onweersbui. Hier gebeurt hetzelfde, een splitsing van positieve en negatieve luchtionen totdat de spanning zo ver oploopt dat ontlading volgt (bliksem). Binnenshuis volgt deze "ontlading" echter niet en kan het klimaat permanent als "drukkend" ervaren worden

Laagfrequente velden worden vrijwel allemaal opgewekt door onze wisselstroom van 230 Volt en 50 Hertz. Overal waar stroom verbruikt wordt zijn elektrische en magnetische wisselvelden maar ook als er geen stroom verbruikt wordt zijn er door de spanning nog steeds de elektrische velden (in dat geval geen magnetische). Deze velden hebben zoals hierboven beschreven invloed op onze celwerking en hormonen en dienen geminimaliseerd te worden, zeker voor kinderen en rondom slaapplaatsen. Gevolgen van laagfrequente belasting kunnen b.v. hartritmestoornis, verhoogde celdelingactiviteit (potentieel begint iedere vorm van kanker hiermee) maar ook minder ernstige zaken zoals slaapstoornis, verhoogde stresshormonen, hoge bloeddruk en meer zijn.

Met relatief beperkte inspanning en de juiste kennis kan meestal een reductie van 90% of meer bereikt worden. Elektrische velden zijn weg te nemen en/of af te schermen en magnetische velden zijn veelal tijdelijk weg te nemen (magnetische velden zijn niet af te schermen, zij gaan overal doorheen).

2) Binnenshuis hoogfrequent
Het gebruik van TV, oude PC monitoren, magnetron, babyfoon, DECT telefoon, GSM telefoon enz. veroorzaakt een hoogfrequente belasting. In de wetenschappelijke discussie is er tot voor kort vrijwel uitsluitend gekeken na "thermische effecten" d.w.z. in hoeverre hoogfrequente straling als bijwerking opwarming van de mens veroorzaakt. Het is bekend dat deze kunstmatig ingebrachte opwarming het hele organisme kan ontregelen, vergelijk het met het zitten in een Magnetron op een hele lage stand. Alle regels en wetten vanuit de overheid hebben dan ook alleen betrekking op deze thermische effecten.

De laatste tijd wordt het door geavanceerde onderzoekmethodes steeds duidelijker dat hoogfrequente straling ook "niet-thermische effecten" heeft. Epidemiologisch is dit ook onmiskenbaar. Er treden celveranderingen en chemische processen op die onafhankelijk zijn van een temperatuursverandering en die tot allerlei klachten en (ernstige) ziektes kunnen leiden.

Als u de keuze heeft, gebruik de magnetron weinig, neem een ouderwetse snoertelefoon naast of in plaats van DECT, gebruik de GSM niet binnenshuis, koop een flatpanel PC scherm, zit niet de dicht voor de TV en doe hem uit i.p.v. standby.

3) Buiten
Buiten hebben wij vrijwel niet met laagfrequente velden te maken tenzij er transformatoren of leidingen in de buurt zijn. In dat geval is een meting de enige manier om de sterkte van het veld vast te stellen en conclusies te trekken. Gissen is hier bijna altijd missen.

Hoogfrequente belasting komt buiten veel meer voor. Denk hierbij aan zendmasten van TV, GSM, Radio, Radar. Ook hier geldt dat slechts een meting duidelijkheid kan geven over veldsterktes. Het goede nieuws is dat hoogfrequente velden vrijwel altijd zeer goed afgeschermd kunnen worden. Het gebruik van een draadloze telefoon verhoogd onze belasting enorm en kan leiden tot amplitude veranderingen in de hersengolven.

Volgens recent onderzoek zijn met name GSM en DECT telefoons nog op een ander vlak schadelijk: Doordat zij gepulste signalen gebruiken (GSM 217 keer per seconde, DECT 100 keer per seconde) is er geen constante belasting maar treedt het effect van een klopboormachine op met hele korte maar zeer krachtige impulsen. Er zijn indicaties dat juiste deze gepulste signalen
a) in de celkern komen en daar de DNA kunnen beschadigen waardoor gemuteerde cellen zich gaan splitsen en vermeerderen (mogelijk begin van kanker) en
b) de membranen van de bloed-hersen barrière openen waardoor deze natuurlijke "grenswacht" omzeild wordt en er ongewenste stoffen uit het bloed in de hersenen kunnen komen met zeer ernstige gevolgen.

 

Top^