Meningen & Vragen


Elektrosmog Nederland ondersteunt een vrije uitwisseling van meningen en kennis over het onderwerp elektrosmog en alles daaromtrent.

Nadrukkelijk willen wij aangeven dat onze doelstelling zich beperkt tot natuurkundig meetbare en verklaarbare aspecten van elektrosmog. Graag willen wij de kennis en meningen op deze site binnen die doelstelling houden.

Dit betekent dat stukken die over alternatieve vormen van afscherming gaan (zoals halfedelstenen, telefoonhoesjes, etc.) niet geplaatst zullen worden, tenzij uit het stuk aannemelijk wordt dat het effect met apparatuur meetbaar is waarbij

  • een magnetisch veld altijd in Tesla (of een afgeleide daarvan)

  • een elektrisch veld altijd in V/m (of een afgeleide daarvan)

  • een elektromagnetisch veld altijd in W/m2 (of een afgeleide daarvan)

  • een frequentie altijd in Hertz (Hz) (of een afgeleide daarvan)

gemeten kan worden.

Wij geven geen waardeoordeel over de effectiviteit en zin of onzin van dergelijke producten maar hebben ervoor gekozen ons op daadwerkelijk met geijkte apparatuur meetbare en reproduceerbare gegevens en conclusies te concentreren.