Ionen, straling en Geologische storingen


KLEINIONEN

Kleinionen zijn elektrisch geladen molekulen in de ademlucht. Ze worden gemaakt door ionizerende straling zoals bijvoorbeeld radio-aktiviteit. [ aardstraling , bouwmateriaal ] en U.V-licht.[zonnestraling], gasontladingen [ bliksem] , open vuur en sproeiend water.
In de natuur is het hoge aantal kleinionen harmonisch opgedeeld in ongeveer gelijke delen . Dit is ook het streven voor het binnenklimaat . De biologisch zeer belangrijke kleinionen noemt men ook wel ,, Lucht-
ionen . In doorsnee vindt men buiten in de onbelaste natuur 1000 luchtionen per kubieke centimeter .
Vooral elektrostatische ladingen van kunststofoppervlakten , kunststof vloerbedekking en huisstof zijn de meest erge luchtionen rovers . Daarna komen de elektrische wisselvelden van diverse bronnen en een slechte beluchting .

 

RADIOACTIVITEIT

Natuurlijke radioactiviteit komt voort uit vele verschillende elementen zoals Radium, Kalium, Uranium en Thorium, maar ook uit verschillende stralingsoorten zoals Alfa-, Bèta-, Gamma- en Neutronenstraling . Dit veelvoud van natuurlijke stralingssoorten vormen een harmonisch geheel en vormt daarmee een natuurlijke stralingsdosis die met instrumenten gemeten kan worden .
Bij kunstmatige en biologische stralingen ontbreekt deze natuurlijke harmonie , zelfs als de dosis hetzelfde is . Na Tschernobyl regeren Jodium en Cesium de wereld in een zeer onnatuurlijke vorm .Bij het vliegen krijgt men een extreme mix van snelle Neutronen, Protonen en Gammastraling die je nergens op de aarde vindt . Ook bouwstoffen zijn soms radioactief belast en verhogen daarmee niet alleen onze jaarlijkse dosis , maar veranderen ook nog eens de samenstelling van de natuurlijke achtergrondstraling .

 

AARDSTRALEN en Geologische storingen

Aardstralen zijn overal. Er is op aarde geen vierkante meter zonder b.v. Radioactieve straling . Overal laat b.v. een kompasnaald de magnetische kracht van de aarde zien.
Aardstraling is dus een vlaktedekkende, veelsoortige maar fysiek meetbare realiteit .
Aardse straling is in de juiste dosis natuurlijk , belangrijk en van Levensbelang . Hetzelfde geld voor zonnestraling . Van beide moeten we een teveel en te weinig vermijden .

Geologische storingen zijn zone’s met veranderde aardstraling . Hier zijn ten opzichte van andere plaatsen , opvallende afwijkingen meetbaar .
De radioactieve aardstraling is verhoogd en de stroomdichtheid van het aardmagnetische veld neemt onharmonisch toe- of –af . Ook ziet men een veranderde Inclinatie .
Geologische storingen zijn het gevolg van ondergronds stromend water[waterader] of andere geologisch opvallende situaties zoals verschuivingen en breuken .

HIER komen we nu in een ,, Hokus Pokus ,,-gebied [voor de leek]. Men denke aan wichelroedelopers- pendelaars- charlatans en piskijkers , die een ,,Bisnis,, maken van onwetendheid en angst .

 

Top^