Uitleg EM velden

Korte geschiedenis
Ongeveer 120 jaar geleden is de eerste (op gelijkstroom werkende) elektrische lamp door Thomas Edison ontstoken. Rond die periode ontwikkelde Nicola Tesla het wisselstroomsysteem waarbij 60 keer per seconde de + en - veranderden (60 Hertz, laagfrequent).
Een paar jaar na de uitvinding van Edison ontdekte Heinrich Hertz de draadloze overdracht van elektrische energie. Dit was het begin van de elektromagnetische golven (hoogfrequent) die men voor allerlei zenders kon gebruiken.

In de afgelopen decennia is er een extreme groei geweest van zowel laagfrequente velden (vrijwel alle elektrische apparatuur in huis, hoogspanningsleidingen, etc.) als hoogfrequente straling (Radio, TV, mobiele telefoons, etc.).
Op basis van het aantal golven per seconde ("Hertz") zijn er namen gegeven aan de velden. De golflengte laat zich met de formule [Lichtsnelheid] / [Frequentie] uit de frequentie berekenen. De snelheid van de golven is altijd lichtsnelheid (300.000 km/seconde).

 

Frequenties, golflengtes, naam en toepassingsgebied
Frequentie: Golflengte: Naam / Toepassingsgebied:
3 Hz-30 Hz 100.000 km - 10.000 km ULF (Ultra Low Frequency)
30 Hz-300 Hz 10.000 km - 1.000 km ELF (Extreme Low Frequency)
300 Hz-3 KHz 1.000 km - 100 km VF (Voice Frequency)
3 KHz-30 KHz 100 km - 10 km VLF (Very Low Frequency)
30 KHz-300 KHz 10 km - 1 km LF (Low Frequency)
300 KHz-3 MHz 1 km - 100 m MF (Medium Frequency)
3 MHz-30 MHz 100 m - 10 m HF (High Frequency)
30 MHz-300 MHz 10 m - 1 m VHF (Very High Frequency)
300 MHz-3 GHz 1 m - 10 cm UHF (Ultra High Frequency)
3 GHz - 30 GHz 10 cm - 1 cm SHF (Super High Frequency)
30 GHz- 300 GHz 1 cm - 1 mm EHF (Extreme High Frequency)


Uitleg: 1 KHz = 1000 Hz, 1 MHz = 1.000.000 Hz, 1 GHz = 1.000.000.000 Hz
De vijf hoofdvormen van EM velden waar wij dagelijks aan blootgesteld worden zijn:

Statische velden:

Laagfrequente velden:

Hoogfrequente velden:

 

Uitleg van de vijf hoofdvormen EM velden:

 

1) Statisch elektrisch veld
Deze velden ontstaan door elektrostatisch geladen synthetische materialen, kunststof oppervlakten en beeldschermen maar ook door natuurlijke materialen zoals wol, kattenhaar, etc. Deze velden
zetten het lichaam onder spanning en het lichaam ontlaadt zich vanaf ongeveer 2000 volt door zichtbare vonken en voelbare schokken aan b.v. de vingers. Ze provoceren inwendige kunstmatige ladingen, stromen en spanning. Natuurlijke velden hebben een korte ontladingstijd en een positieve lading, kunstmatige een negatieve lading en een lange ontladingstijd of ontladen zich nooit.

Kleinionen zijn elektrisch geladen moleculen in de ademlucht. In de natuur is het hoge aantal kleinionen harmonisch opgedeeld in ongeveer gelijke delen positieve en negatieve. Dit is ook het streven voor het binnenklimaat. De biologisch zeer belangrijke kleinionen noemt men ook wel "Luchtionen". In doorsnee vindt men buiten in de onbelaste natuur 1000 luchtionen per kubieke centimeter.
Vooral elektrostatische ladingen van kunststofoppervlakten, kunststof vloerbedekking en huisstof zijn de meest erge luchtionen rovers. Daarna komen de elektrische wisselvelden van diverse bronnen en een slechte beluchting. Aan statische ladingen is tot nu toe te weinig aandacht geschonken door de wetenschap, ondanks dat zij onze gezonde ademlucht drastisch van zijn natuurlijke eigenschappen berooft. Ook is verkeerde luchtionisatie een van de belangrijkste oorzaken van wat men het "sick building syndrome" noemt (een gebouw waar mensen zich niet lekker of zelfs ziek voelen).

naar boven

2) Statisch Magneetveld
Een voorbeeld van een statisch magneetveld is onze aarde. Met een kompas kan men het noorden vaststellen. De negatieve (-) punt van de kompasnaald wordt door het noorden (+) aangetrokken. Dit betekent, dat ongelijke polariteiten (+ en -) elkaar aantrekken en dat de kompasnaald zich richt naar de veldlijnen van het aardmagnetisch veld.
Gelijke polariteiten stoten elkaar af , zoals bij een magneetzweefbaan, die zweeft op het magneetveld van gelijkpolige magneten.
De veldlijnen van onze aarde kan men vergelijken met die van een staafmagneet. Deze magnetische veldlijnen zijn gesloten lijnen en de kompasnaald geeft hun richting aan.
Ook gelijkstroom geeft een magneetveld, waar het kompas zich naar richt. Dit kan men in Nederland zien langs tram- en spoorlijnen of zelfs bij batterijen wanneer men de + of – van de batterij bij het kompas brengt.

naar boven

3) Elektrisch wisselveld
Elektrische wisselvelden ontstaan door wisselspanningen in installaties, leidingen, apparaten etc. Men meet de elektrische veldsterkte in Volt per meter (V/m). Deze velden zetten het lichaam van een mens die in het veld is onder spanning en veroorzaken inwendige kunstmatige stromen, ladingsomkeringen en irritatie van de zenuwen. Dit veld ontstaat bij alle snoeren, kabels en leidingen, wanneer deze aan het lichtnet aangesloten zijn, ook wanneer er geen stroom gebruikt wordt. Dit geldt ook voor alle aangesloten apparaten, schakelaars, lampen en stopcontacten wanneer er geen tegenmaatregelen genomen zijn. Zij allen versterken het elektrische veld. Ook kunnen zelfs wanden en plafonds waarin leidingen lopen "aankoppelen" en over een groot oppervlak een elektrisch veld uitstralen.

naar boven

4) Magnetisch wisselveld
Magnetische wisselvelden ontstaan door elektrische stromen in leidingen, installaties, apparaten en transformatoren. Omdat ze over het algemeen met 50 Hz werken, noemt men het laagfrequente velden. De veldsterkte geeft men aan in ampère per meter (A/m) en de stroomdichtheid meet men in Tesla. In een dergelijk veld worden in het lichaam kunstmatige stromen geïnduceerd en elektrische spanningen opgewekt. Het biologische risico stijgt sterk met de frequentie en de veldsterkte, met andere woorden zowel een sterker veld als een hogere frequenti


e verhoogd de kans op gezondheidsklachten.

naar boven

5) Elektromagnetische straling
Technische elektromagnetische golven zijn nu alom tegenwoordig. Ze worden veroorzaakt door allerlei zenders: radio, televisie, mobiele telefonie, satellieten, radar en huishoudelijke apparaten zoals magnetron, PC monitoren, mobieltjes, babyfoon, snoerloze telefoons (DECT) en dergelijke. Hoogfrequent begint bij +- 100KHz tot ongeveer 300 GHz. Men meet de stralingsdichtheid in microwatt per vierkante centimeter en de veldsterkte in volt per meter (V/m).
Daarnaast kijkt men naar de frequentie en modulatie (hierover meer op de pagina EM velden en gezondheid). Hoogfrequente straling wekt in de biologische levensvormen, waaronder de mens, warmte op ("thermische effecten"). Daarnaast ontstaan ook "niet thermische effecten", mede veroorzaakt door de pulsmodulatie van GSM telefoons en masten.
De zogenaamde SAR-waarden van mobieltjes zijn zeker belangrijke maar richten zich uitsluitend op de thermische effecten. Voor de niet-thermische effecten zijn er vrijwel geen regels hoewel steeds vaker uit onderzoek blijkt dat het goed mogelijk is dat juist deze verantwoordelijk zijn voor tal van aandoeningen tot en met doorbreken van de bloed-hersen barrière en aantasting van de DNA en kanker.

naar boven