Bedrijfspanden

Er wordt alleen gemeten met geijkte elektrische en elektronische meetapparatuur, zodat de resultaten objectief en controleerbaar zijn. Met name de punt 4) en verkeerde TL verlichting is uit onze ervaring in meer dan de helft van de gevallen de oorzaak van wat men het "Sick Building Syndrom" noemt. Er treedt hier een zeer onnatuurlijke ionisatie van de lucht op, te vergelijken met het weer vlak voor een onweersbui. Langdurig verblijf in zulke ruimtes gaat ten koste van vitaliteit en uit zich in irritatie en ziekteverzuim.

Wat kan er gemeten worden?

1) Elektrische Wisselvelden
Meting van laagfrequente elektrische veldsterkte [V/m] en de kapacitieve elektrische aankoppeling op deze velden.
Oorzaken kunnen o.a. zijn: wisselspanning in kabels, installaties, bedden, apparaten, hoogspanningsleidingen.

2) Magnetische Wisselvelden
Meting van laagfrequente magnetische stroomdichtheid in nano Tesla. Oorzaken kunnen o.a. zijn: wisselstroom in installaties, apparaten, transformatoren, motoren, hoogspanningsleidingen, ondergrondse stroomkabels.

3) Elektromagnetische golven (hoogfrequent)
Meting van hoogfrequente elektromagnetische golven in V/m en microwatt/vierkante centimeter.
Oorzaken kunnen o.a. zijn: zenders van radio, televisie, mobiele telefonie, snoerloze telefoons, radar, militaire zenders.

4) Statisch elektrische velden en ladingen
Meting van de statische lading in de ruimte en oppervlakte ladingen in V/m en Volt
Oorzaken kunnen o.a. zijn: synthetische vloerbedekking, gordijnen, lakken, stoffen, kleding, beeldschermen.

5) Statische magneetvelden
Afwijkingen van het aardmagnetisch veld in graden en meting in nano Tesla
Oorzaken kunnen o.a. zijn: metaal in bed, matrassen, meubels, apparaten, trein, tram, bouwconstructie.

6) Radioactiviteit (gammastraling/radon)
Meting van de equivalentdosis en de radonconcentratie
Mogelijke oorzaken: bouwmassa, stenen, tegels, rookmelders, bodemstraling, omgeving.

7) Geologische storingen (aardmagneetveld/aardstraling)
Meting van stromen en radioactiviteit der aarde, storingen door verschuivingen, spleten, water.


Kosten:
Vaste prijs op basis van wensenpakket, of Reiskosten: EUR 1,00 per km exclusief BTW
Tarief per uur voor meting en advies: EUR 90,00 exclusief BTW
Officieel door Elektrosmog Nederland opgesteld meetrapport: EUR 100,- exclusief BTW


Aanvullende metingen:
- Inclinatie van aardmagneetveld
- Lucht-Ionen en Ionisatie
- Temperatuur
- Luchtvochtigheid
- Fijnstofmetingen
- Computers conform TCO’99
- Zuurstof
- CO2.
- CO.
- O3.

 

Top^