Elektrosmog Nederland

  • Moe?

  • Niet vitaal?

  • Onverklaarbare kwaaltjes?

  • Het hele reguliere en/of alternatieve gezondheidscircuit al doorgeweest zonder resultaat?

....dan is het goed mogelijk dat er in uw leefomgeving sterke wisselvelden (b.v. door gewone 230V stroom) of elektromagnetische velden (b.v. door zendapparatuur) zijn zonder dat u het beseft. Voor zekerheid hierover zie pagina Advies van deze site (klik hier).

TIP: Wist u dat bijna alle 230V wekkers sterkere straling veroorzaken dan pal onder een hoogspanningsleiding te meten is? Dit is meteen onze allerbelangrijkste tip: Maak uw slaapomgeving vrij van 230V apparatuur!

Het is wetenschappelijk bekend dat wisselstroom van 50Hz  en hoogfrequente straling (ook gebruikt door GSM- en DECT-telefoons) velden opwekken die diverse ziektes kunnen veroorzaken waaronder leukemie en hersentumoren. Maar ook veel minder ernstige klachten zoals hartritmestoornissen, chronische vermoeidheid, slaapstoornissen en hoge bloeddruk kunnen veroorzaakt worden door elektrische en magnetische velden ("EM velden"). Voor een "basiscursus" over hoe elektrische en magnetische wisselvelden ontstaan klik hier. Voor uitleg hoe deze velden op de mens inwerken klik hier.

Maar de overheid dan?
Officiële instanties stellen nooit de schadelijkheid van EM velden ter discussie. Hun discussie draait erom hoeveel straling ziek maakt en daar kunnen zij eigenlijk nog geen zinnig woord over zeggen. Daarom lopen de wetten en adviezen van verschillende regeringen mijlenver uiteen. Denk aan tabak, formaldehyde, asbest, etc.: Het gevaar hiervan werd ook pas na 20 jaar en vele slachtoffers later juist ingeschat. Een beetje voorzorg nemen is zo logisch en zo makkelijk.


Preventie kan geen kwaad:

 Wij weten uit ervaring dat de blootstelling aan schadelijke straling in ons moderne leven met 80% tot 90% verminderd kan worden zonder hoge kosten en zonder "in het stenen tijdperk" te moeten leven.


Veelal neemt het omdraaien van een stekker in een stopcontact al 95% van het elektrische veld van een schemerlamp weg of kunt u de belasting van uw GSM mobieltje met meer dan 90% verminderen door gebruik van een Bluetooth headset als voorbeelden hiervan (zie tips, klik hier).


Elektrosmog Nederland
Na 14 jaar intensieve aanraking met het onderwerp "straling" en talloze metingen en adviezen aan particulieren en bedrijven is de Firma Elektrosmog Nederland opgericht. De Firma geeft gratis advies via deze site en nieuwsbrieven. Verder geeft de Firma betaald advies op locatie.

Wat Elektrosmog Nederland wil is:

  • Bewustzijn creëren over de invloed van elektrosmog op de gezondheid zoals in steeds meer wetenschappelijke onderzoeken wordt aangetoond

  • Beschikbare wetenschappelijke informatie gestructureerd en in gewone mensentaal toegankelijk maken

  • Neutraal en onafhankelijk zijn (daarom vindt u geen advertenties of banners op deze site)

  • Adviezen, metingen en gratis tips verstrekken die tot een vermindering van stralingsbelasting leiden (aan bedrijven en particulieren)

Wat Elektrosmog Nederland NIET wil is: